Privacybeleid

Ons site-adres is: https://www.plbvastgoedmanagement.nl.

Comments

Als bezoekers reacties en/of gegevens achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een reactie achter laat op deze site, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Sociale media

Als u PLB Vastgoedmanagement volgt via sociale media, of communiceert met of over PLB Vastgoedmanagement via sociale media (via direct messages, door mee te doen aan een peiling of via het plaatsen van comments), krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Als u informatie over PLB Vastgoedmanagement deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. PLB Vastgoedmanagement volgt zelf ook sociale media-kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u. Zo kunnen wij u vragen om nieuwswaardig beeldmateriaal toe te zenden. De volgende persoonsgegevens kunnen wij hierbij verwerken:

  • Socialemedia-profiel
  • Priv√©berichten aan ons
  • Comments bij artikelen van ons

We gebruiken uw persoonsgegevens voor webcare-doeleinden, om u antwoord te geven op een vraag die u ons stelt via sociale media of om te reageren op een klacht. Ook kunnen we reageren wanneer u ons noemt in een bericht. Wij verwerken de gegevens dan in het kader van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op een bericht waarin u ons noemt.

Uw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft u een aantal rechten:

  • Intrekken toestemming: u kunt ons vragen om uw eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan in het vervolg met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij er een andere reden is die ons verplicht hiertoe.
  • Inzage: u kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij dat doen delen we u mee welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, met welke derden ze gedeeld zijn, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten u om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.
  • Correctie: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Verwijdering: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.
  • Beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar u wilt nog niet dat ze verwijderd worden, of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar. In dat geval slaan wij de gegevens nog wel op, maar verwerken we ze niet verder.
  • Bezwaar maken: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we uw gegevens gebruiken voor directmarketing doeleinden, of in andere gevallen wanneer dit verband houdt met uw specifieke situatie en de verwerking gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van PLB Vastgoedmanagement.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@plbvastgoedmanagement.nl. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek reageren. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat PLB Vastgoedmanagement uw privacyrechten schendt.